Így tehető növény- és állatbaráttá egy napelempark – Európai szinten is egyedülálló útmutató készült a természetbarát napelemparkok fejlesztéséhez

Széleskörű szakértői együttműködéssel, közel egy évnyi munka során 2022. márciusában készült el az a szakmai iránytű, ami a természetbarát napelemparkok fejlesztéséhez, építéséhez és üzemeltetéséhez nyújt támogatást az iparág szereplőinek. A SolServices Kft. – a Lumen Park Szolnok fejlesztő-beruházója – által szervezett együttműködés eredményeként összeállt, európai szinten is egyedülálló kiadvány az elméleti irányvonalak mellett egy fiktív napelempark példáján keresztül gyakorlati módon is bemutatja a növény- és állatbarát fotovoltaikus létesítmények kialakításának eszközrendszerét. A közreműködő hét szervezet – iparági szereplők, környezetipari vállalatok, környezetvédelmi szervezetek – mintegy 30 szakértője által elkészített kiadvány szabadon hozzáférhető és letölthető a www.ujgeneraciosnapelempark.hu oldalról.

A megújuló energiaforrások – szél, nap, víz, geotermikus energia, biomassza és bioüzemanyagok – alternatívát jelenthetnek a fosszilis energiahordozók kiváltására. Jelentőségük egyre növekszik: az IRENA előrejelzése szerint, amíg jelenleg évente mintegy 100 gigawattnyi új fotovoltaikus kapacitás áll működésbe globálisan, addig ez a szám 2050-re elérheti a 370 gigawattot is. Ezzel összhangban Magyarországon az új Nemzeti Energiastratégia alapján 2030-ra 6000, 2040-re 12000 megwattot kell elérnie a napelemes erőművek kapacitásának.

A napelemparkok területének kevesebb mint 5 százalékát építik be különböző infrastrukturális eszközökkel (utak, inverterek, panelek tartóoszlopai), így a be nem épített és a panelek által részlegesen árnyékolt terület – tehát a napelempark területének nagyjából 95 százaléka – változatos élettér lehet növények és állatok számára. Magyarországon korábban nem volt egységes gyakorlat a napelemparkok fejlesztésének, telepítésének és üzemeltetésének ökológiai megközelítésére sem szakmai, hatósági és döntéshozói szinten, sem pedig a piaci szereplők körében. A tapasztalatok hiányában és esetleges tévhitektől vezérelve egy-egy projekt megvalósításakor számos esetben egyszerre szenvedett csorbát a napenergia-hasznosítás és a természetvédelem is.

„Az újgenerációs természetbarát napelemparkok fejlesztési útmutatójának összeállításával célul tűztük ki, hogy irányt mutassunk a napenergia-szektor szereplőinek annak érdekében, hogy a napenergia-hasznosítás hosszú távon biztosíthasson tiszta energiát az országnak a természetvédelem és az ökológiai gazdálkodás alapelveivel összhangban. Az útmutatóban olyan eszközöket gyűjtöttünk össze, amelyeket akár egyenként alkalmazva, költséghatékonyan is teljesíthetőek a kitűzött célok” – emelte ki dr. Farkas Gábor, a Magyarországon az elmúlt években közel 1000 megawattnyi napelempark-kapacitás fejlesztését és engedélyeztetését elvégző SolServices Kft. ügyvezetője.

A közreműködő szervezetek szakértői által létrejött szakmai iránytű nem csak elméleti iránymutatást nyújt, hanem egy gyakorlati példán keresztül be is mutatja a környezetbarát napelemparkok fejlesztési lehetőségeit, a felhasználható eszközöket. Az útmutató kitér a megfelelő növénytársulások kialakítására, a napelemparkot állatbaráttá – rovarok, hüllők és kétéltűek, rágcsálók és apróvadak, nagyvadak, madarak és denevérek – tévő eszközök ismertetésére is.

A szakmai iránytű összeállításában iparági szereplőként az ALTEO Nyrt., az STS Group cégcsoport és a SolServices Kft., környezetipari szakértőként a BIOAQUA PRO Kft. és a GEOHIDROTERV Kft., környezetvédelmi területről pedig a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Professzionális Méhészek Egyesületének munkatársai vettek részt. A szakmai iránytű összeállításán közel 30 szakember dolgozott.